დასვენება და გართობადღის სიახლეებიზოგადი განათლებასაინტერესო სიახლეებისიახლეები

6 ზღაპრული ადგილი საქართველოში დასასვენებლად

0
გაზიარება

სო­ფე­ლი ჯუთა

ყაზ­ბე­გის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში მდე­ბა­რე სო­ფე­ლი, ზა­ფხულ­ში დამ­სვე­ნებ­ლებს არ უჩი­ვის. ჯუთა ხე­ვის კავ­კა­სი­ო­ნის მთა­ვა­რი ქე­დის სამ­ხრეთ კალ­თა­ზე, ზღვის დო­ნი­დან 2200 მეტრზე მდე­ბა­რე­ობს. შე­უ­და­რე­ბე­ლი სო­ფე­ლი ულა­მა­ზე­სი სა­ნა­ხა­ვია რო­გორც ზა­ფხულ­ში, ასე­ვე ზამ­თრის პე­რი­ოდ­ში, და­თოვ­ლი­ლი ქე­დე­ბი, რო­მე­ლიც ზღაპ­რულ სამ­ყა­როს ქმნის, სამ­წუ­ხა­როდ მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბის­გან თით­ქმის დაც­ლი­ლია. 2014 წლის დე­მოგ­რა­ფი­უ­ლი აღ­წე­რის მო­ნა­ცე­მე­ბით სო­ფელ­ში 26 ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობს.

მარ­ტყო­ფის ღვთა­ე­ბის მო­ნას­ტე­რი

მო­ნას­ტე­რი მდე­ბა­რე­ობს გარ­დაბ­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, სო­ფელ მარ­ტყო­ფის მახ­ლობ­ლად, თბი­ლი­სის აღ­მო­სავ­ლე­თით, 25-27 კი­ლო­მეტრზე. მოქ­ცე­უ­ლია ტყით და­ფა­რულ იალ­ნოს ქედ­ზე. ღვთა­ე­ბის მო­ნას­ტე­რი და­არ­სე­ბუ­ლია 13 ასუ­რელ მა­მა­თა­გან ერთ-ერ­თის – მამა ან­ტონ მარ­ტყო­ფე­ლის მიერ VI სა­უ­კუ­ნე­ში.

მარ­ტყო­ფის ღვთა­ე­ბის მო­ნას­ტე­რი მოქ­მე­დებ­და 1934 წლამ­დე, შემ­დეგ ის კო­მუ­ნის­ტებ­მა გა­ა­უქ­მეს. XX ს. 50-60-იან წლებ­ში მო­ნას­ტერ­ში უპატ­რო­ნო ბავ­შვთა თავ­შე­სა­ფა­რი გახ­სნეს, შემ­დეგ კი 31-ე ქარ­ხნის და­სას­ვე­ნე­ბელ სახ­ლად გა­და­აქ­ცი­ეს. მო­ნას­ტერ­ში სა­მო­ნას­ტრო ცხოვ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის ილია II-ის ლოც­ვა-კურ­თხე­ვით 1989 ელს აღ­დგა. მო­ნას­ტრის ის­ტო­რი­ა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით ტრა­გი­კუ­ლია 1918 წლის 26 აგ­ვის­ტოს ღამე, რო­დე­საც აქ თა­ვის სე­ნაკ­ში მოკ­ლეს სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქი კი­რი­ონ II

შა­ო­რის წყალ­სა­ცა­ვი, ან შა­ო­რის ტბა

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე ლა­მაზ ად­გი­ლას რაჭა-ლე­ჩხუ­მის და ქვე­მო სვა­ნე­თის მხა­რე­ში, ამ­ბრო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში შა­ო­რის ტბა მდე­ბა­რე­ობს. ის ხში­რად ექ­ცე­ვა ტუ­რის­ტე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ხში­რად შეხ­ვდე­ბით შა­ო­რის ტბის სა­ო­ცარ ფო­ტო­ებს, რო­მე­ლიც წლის ყვე­ლა სე­ზონ­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ლა­მა­ზი ბუ­ნე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

შა­ო­რის წყალ­სა­ცა­ვის სიგ­რძე 7,1 კი­ლო­მეტ­რი, უდი­დე­სი სი­გა­ნე კი 2,7 კი­ლო­მეტ­რია. უდი­დე­სი სიღ­რმე 14,5 მეტ­რი, სა­შუ­ა­ლო სიღ­რმე 9,8 მეტ­რი, ფარ­თო­ბი 9,2 კმ². წყლის მო­ცუ­ლო­ბა 90,6 მლნ მ³. საზ­რდო­ობს შე­ნა­კა­დე­ბი­თა და ნა­ლე­ქე­ბით, რომ­ლე­ბიც მის ზე­და­პირ­ზე მო­დის (წე­ლი­წად­ში 1500 მმ).

ხუ­ლოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი

აჭა­რას დამ­სვე­ნებ­ლე­ბი ძი­რი­თა­დად ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდ­ში, ზღვის სე­ზონ­ზე სტუმ­რო­ბენ, თუმ­ცა აჭა­რა­ში ზამ­თარ­ში ჩა­სულ ტუ­რის­ტებს სხვა უამ­რა­ვი ულა­მა­ზე­სი ად­გი­ლიც ელით. სამ­თო-სა­თხი­ლა­მუ­რო კუ­რორტ “გო­დერ­ძის” გარ­და, აჭა­რა­ში ზამ­თარ­ში სა­ოც­რად ლა­მა­ზი ად­გი­ლია და­თოვ­ლი­ლი ხულო, რო­მე­ლიც აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მო­ი­ნა­ხუ­ლოთ.

მდე­ბა­რე­ობს მდი­ნა­რე აჭა­რის­წყლის ხე­ო­ბა­ში, ახალ­ცი­ხე-ბა­თუ­მის სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზა­ზე, ზღვის დო­ნი­დან 923 მ, ბა­თუ­მი­დან 88 კმ. სა­ხელ­წო­დე­ბა “ხუ­ლოს” ძვე­ლი ფორ­მაა “ხულა”, რო­მე­ლიც სა­ვაჭ­რო სახ­ლს ნიშ­ნავს. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, შუა სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში აქ სა­ვაჭ­რო-სა­ქა­რავ­ნო გზა გა­დი­ო­და.

დაბა მეს­ტია

თუ სა­ქარ­თვე­ლოს მრა­ვალ­სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი კულ­ტუ­რი­სა და ბუ­ნე­ბის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მშვე­ნი­ე­რე­ბის ნახ­ვა გსურთ, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ეს­ტუმ­როთ სვა­ნეთს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ზამ­თარ­ში და გან­სა­კუთ­რე­ბით და­თოვ­ლი­ლი მეს­ტი­ის სა­ნა­ხა­ვად.

მეს­ტია ქარ­თუ­ლი ხუ­როთ­მო­ძღვრე­ბი­სა და ეთ­ნოგ­რა­ფი­ის ერთ-ერთი ღირ­სშე­სა­ნიშ­ნა­ვი ძეგლია. აქ კარ­გა­დაა შე­მო­ნა­ხუ­ლი შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის სა­ე­რო, სა­კულ­ტო და თავ­დაც­ვი­თი ნა­გე­ბო­ბე­ბი. სა­კულ­ტო ნა­გე­ბო­ბა­თა­გან აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია: მა­ცხოვ­რის (მა­ცხვა­რიშ) ქვით ნა­გე­ბი ორ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი ეკ­ლე­სია (XIII-XIV სს.), რომ­ლის კედ­ლებ­საც მა­ღა­ლოს­ტა­ტუ­რად მო­ხა­ტუ­ლი ფრეს­კე­ბი ამ­კობს. ღვთის­მშობ­ლის (ლა­მა­რია) ეკ­ლე­სია და სხვა

თუ­შე­თი

თუ­შე­თი მდე­ბა­რე­ობს სა­ქარ­თვე­ლოს ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლეთ ნა­წილ­ში, მისი ფარ­თო­ბია 896 კვ/კმ. ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლად იგი ახ­მე­ტის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის და ზღვის დო­ნი­დან 1650-4493 მეტრ სი­მაღ­ლე­ზე მდე­ბა­რე­ობს; თუ­შეთ­ში იან­ვარ-თე­ბერ­ვლის სა­შუ­ა­ლო ტემ­პე­რა­ტუ­რა 3-8 გრა­დუ­სია, თოვ­ლის სა­ფა­რი კი აქ 5-6 თვემ­დე პე­რი­ოდს ძლებს.

მსგავსი სიახლეები

2024-2025 სასწავლო წლიდან სკოლაში შესვლა იმ ბავშვებსაც შეეძლებათ, რომლებსაც 6 წელი 1-ელ დეკემბრამდე შეუსრულდებათ

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, გიორგი ამილახვარის განცხადებით, სამინისტრო პარლამენტში კანონპროექტის დაინიცირებას გეგმავს, რომლის მიხედვითაც, 2024-2025 სასწავლო წლიდან სკოლაში შესვლა იმ ბავშვებსაც შეეძლებათ, რომლებსაც 6…

საქართველოს მოქალაქეობის მიღების ვადა შესაძლოა შემცირდეს

კანონპროექტის თანახმად, მოქალაქეობის არმქონე პირი, სხვა უცხოელებისგან განსხვავებით, საქართველოს მოქალაქეობას ჩვეულებრივი წესით მოიპოვებს საქართველოში 5 წლის განმავლობაში კანონიერად ცხოვრების შემდეგ, ნაცვლად 10 წლისა.…

საწვავის ფასი შესაძლოა, კიდევ 10 თეთრამდე გაიზარდოს

„მხოლოდ ერთი მიზეზი აქვს საცალო ბაზარზე ფასთა სხვაობას. ეს მიზეზია მომწოდებელი ქვეყანა რუსეთი, რომელსაც თვითონვე შეექმნა ქვეყანაში საწვავის დეფიციტი და აქედან გამომდინარე, ვეღარ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. ჩვენთან გაძვირებულია…

15 ოქტომბრის ბიზნეს სამიტზე 200 ბიზნეს კომპანია უკვე დარეგისტრირდა

წარმატებული ქართული ბიზნესის ასოციაციის (SGBA)  ორგანიზებით 15 ოქტომბერს ბიზნეს სამიტი გაიმართება, რომელსაც სასტუმრო Hotels & Preference Hualing Tbilisi უმასპინძლებს. ბიზნეს სამიტზე წარმატებული ქართული ბიზნესის ასოციაციის…

მეტის ჩატვირთვა იტვირთება...პოსტები აღარ მოიძებნა
error: Content is protected !!