დღის სიახლეებისიახლეები

სამედიცინო და ფარმაცევტულ სფეროში საჯარიმო სანქციები იზრდება

0
გაზიარება

პროექტის მიხედვით სამედიცინო და ფარმაცევტულ სფეროში მოქმედი ჯარიმების ოდენობები შემდეგი სახით იზრდება: ნებართვის გარეშე სამედიცინო საქმიანობაზე 10 000 ლარის ნაცვლად, 20 000 ლარი იქნება. საექიმო საქმიანობა სახელმწიფო სერტიფიკატის გარეშე – 1 000 ლარის ნაცვლად, 2 000 ლარი იქნება.

სამედიცინო და ფარმაცევტულ სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ დადებული ბეჭდის (ლუქის) განზრახ დაზიანება ან ზედამხედველობისათვის ხელის შეშლაზე დღეს მოქმედი ჯარიმისგან ( 1 500 ლარიდან – 2 500 ლარამდე) განსხვავებით დგინდება კონკრეტულ ქმედებებზე დიფერენცირებული ფულადი ჯარიმები.

სამედიცინო და ფარმაცევტულ სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ დადებული ბეჭდის (ლუქის) განზრახ დაზიანება – გამოიწვევს დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით, ხოლო იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით − გამოიწვევს დაჯარიმებას 8000 ლარის ოდენობით.

სამედიცინო და ფარმაცევტულ სფეროში, სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის უფლებამოსილი ორგანოსათვის ან თანამდებობის პირისათვის მოვალეობის განხორციელებისას ხელის შეშლა გამოიწვევს დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით.

სამედიცინო საქმიანობის სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა – გამოიწვევს დაჯარიმებას სანებართვო პირობების დარღვევის შესაბამისად, არა უმეტეს 15 000 ლარის ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი არაუმეტეს 10 000 ლარისა).

მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას დარღვევის პირობების შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს 5 000 ლარისა (ნაცვლად დღეს მოქმედი 200 ლარიდან -500 ლარამდე დადგენილი ჯარიმისა), ხოლო იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით, გამოიწვევს დაჯარიმებას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის პირველად ჩადენისას შეფარდებული ჯარიმის გაორმაგებული ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი არაუმეტეს 1 000 ლარისა).

მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობა სამინისტროსთვის სავალდებულო შეტყობინების გარეშე ან საქმიანობა ამ შეტყობინების საფუძველზე განხორციელებული საქმიანობის უფლების შეჩერების შემთხვევაში – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი – 1 000 ლარისა).

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი იურიდიული პირის მიერ სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების (თუ ეს არ არის ლიცენზიის/ნებართვის/ტექნიკური რეგლამენტის პირობა) წესის დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი 300 ლარიდან – 500 ლარამდე ოდენობისა), ხოლო იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი – 500 ლარიდან – 1 000 ლარამდე ოდენობისა).

სამედიცინო დაწესებულების ან/და ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის მიერ პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას “ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული ინტერესთა შეუთავსებლობის ნორმების დარღვევა – გამოიწვევს სამედიცინო დაწესებულების ან/და ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი – 1 000 ლარისა). ხოლო, იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით – გამოიწვევს სამედიცინო დაწესებულების ან/და ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი – 2 000 ლარისა).

აღნიშნული პროექტით, “წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის დანიშვნის წესის დარღვევა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი – 500 ლარისა).

“წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის გამოწერისა და გაფორმების წესის დარღვევა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით (ნაცვლად დღეს მოქმედი – 200 ლარისა).

აღნიშნული სანქციების ზრდის გარდა, ცვლილების პროექტის მიხედვით, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს, სასამართლოსთან ერთად, მოცემულ სამართალდარღვევის საქმეებზე როგორც ოქმის შედგენის, ისე საქმის განხილვის შესაძლებლობა ენიჭება.

სააგენტოს მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმეების განხილვისას ელექტრონული დაჯარიმების შესაძლებლობა შემოდის.

მსგავსი სიახლეები

1 ივლისიდან უქმდება 2011 წლის 28 ივლისამდე გაცემული არაელექტრონული (ლამინირებული) პირადობის მოწმობები

2024 წლის 1 ივლისიდან უქმდება 2011 წლის 28 ივლისამდე გაცემული არაელექტრონული (ლამინირებული) პირადობის მოწმობები. ინფორმაციას სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო აქვეყნებს. 15 მარტიდან მიმდინარეობს პირადობის…

საქართველოში 30.7 ათასი უცხოელი სტუდენტია

2023-24 სასწავლო წლის მონაცემებით, საქართველოში 30 701 უცხოელი სტუდენტია, რაც დაახლოებით, 23%-ით მეტია წინა სასწავლო წლის მაჩვენებელზე. საქსტატის მონაცემებით, 2022-23 წლებში, ჩვენს ქვეყანაში 25 069 უცხოელი სწავლობდა. 2023-24…

მსოფლიო ბაზარზე საწვავი ძვირდება

მსოფლიო ბაზარარზე ნავთობი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში იზრდება. ამ პერიოდში Brent-ს ტიპის საწვავი 82 დოლარიდან 85 დოლარამდე გაძვირდა, ამერიკულ ნედლ ნავთობზე (WTI) ფასებმა ბარელზე 77-დან 82 დოლარამდე მოიმატა. ნავთობიმპორტიორი…

სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულ ბავშვთა რაოდენობა 5,2 %-ით გაიზარდა

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა 2023 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში მოისმინა. ანგარიში საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა…

ამერიკული ავტომობილების იმპორტი 21%-ით შემცირდა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, წელს იანვარ-მაისში საქართველოში 46,226 ერთეული (549.952 მლნ აშშ დოლარი) ამერიკული მანქანა შემოვიდა, რაც 21%-ით ნაკლებია (თანხებში 23%-ით ნაკლები) წინა წლის ანალოგიური პერიოდის…

მეტის ჩატვირთვა იტვირთება...პოსტები აღარ მოიძებნა
error: Content is protected !!